captcha

show-hide
מדבקות לרכב
מדבקות לרכבשילוט לרכב
שילוט לרכבשילוט משאית
שילוט משאיתשילוט רכבים
שילוט רכביםמדבקות פרסום לרכב
מדבקות פרסום לרכבמיתוג רכבים
מיתוג רכביםמדבקות לרכבים
מדבקות לרכבים

מאמרים אחרונים

הובלת מטענים חורגים

ברוב המקרים של הובלת מטענים חורגים למוביל עצמו מתלווה רכב נוסף שמפקח ומסייע בפינוי ואבטחת ציר התנועה. במקרים חריגים, גם המשטרה מעניקה ליווי במידה והמשימה של  הובלת מטענים חורגים כוללת מטען חריג במיוחד או בעל חשיבות לאומית. הובלת מטענים חורגים תתבצע לרוב בשעות שבהם הצירים יותר פנויים כגון שעות הלילה המאוחרות או הבוקר המוקדמות. לעיתים הובלת מטענים חורגים מתבצעת בשלבים כאשר בכל יום מתקדמים ככל האפשר לפני שצירי התנועה מתמלאים בתנועה השגרתית. כל עיכוב  בעת ביצוע ההובלה יכול להביא בהמשך לפקקי תועה ועומסים כבדים בצירי התנועה השונים. לכן התכנון והביצוע חייבים להיות מנוהלים על הצד הטוב ביותר.
הובלת מטענים חורגים במיוחד

בהגדרה של הובלת מטענים חורגים במיוחד ניתן למנות שנעים של תחנות כוח או רכיבים של כלי מלחמה שונים כגון טנקים ותותחים שונים. הובלת מטענים חורגים במיוחד דורשת הרבה עבודת תיאום והכנה מוקדמת. מרגע שמתחילים בביצוע של הובלת מטענים חורגים במיוחד לא ניתן להתעכב. כל שלב ושלב של הובלת מטענים חורגים במיוחד מתוכנן לפרטי פרטים כאשר כל חריגה מהתכנית מחייב לעצור ולחשב את המשך המבצע בהתאם להתפתחויות בפועל.

לכל עסק שמציע שירת של הובלת מטענים חורגים יש צוות מומחים שתמחה הן בשלב של התכנון הן בשלב של הביצוע כאשר בכל רגע נתון מסוגל להביט בתמונת המצב העדכנית ולהציע את פיתרון הטוב ביותר בנמצא. היכולת לתת מענה יעיל בזמן אמת מהווה פרמטר חשוב לקביעות רמת המקצועיות של השירות.
תכנון של הובלת מטענים חורגים

לביצוע בפועל של הובלת מטענים חורגים קודמת עבודת מטה יסודית ביותר. על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל משימה של הובלת מטענים חורגים יש צורך להכין מראש את כל האישורים הדרושים מצד גורמי האכיפה השונים. אם במסגרת של אותה משימה של  הובלת מטענים חורגים יש גם חומרים מסוכנים כי אז נדרשים כלי שינוע מיוחדים ומפעילים בעלי הסמכה ייעודית.

הובלת מטענים חורגים כוללת גם הכנת אלטרנטיבות למקרים של תקלות אפשרויות. למעשה בכל מקרה של הובלת מטענים חורגים מכינים מראש תיק של מקרים ותגובות על מנת להבטיח מעבר חלק ככל הניתן של ההובלה. במידה ונוצרת תקלה של ניתן להתגבר עליה הרי שזה נחשב לחוסר מקצועיות משווע של מציע השירות.

קרא עוד אודות: הובלות בקריות.