captcha

show-hide
מדבקות לרכב
מדבקות לרכבשילוט לרכב
שילוט לרכבשילוט משאית
שילוט משאיתשילוט רכבים
שילוט רכביםמדבקות פרסום לרכב
מדבקות פרסום לרכבמיתוג רכבים
מיתוג רכביםמדבקות לרכבים
מדבקות לרכבים

כיצד מתבצע נושא העיצוב הגרפי?

הלקוח מעביר חומרים גרפיים שיש ברשותו,כגון: לוגו,סלוגן,צילום מוצרים וכו’. בשלב הבא, נלקחים החומרים הגרפים הקיימים והם מהווים בסיס לעיצוב הגרפי הכולל.