captcha

show-hide
מדבקות לרכב
מדבקות לרכבשילוט לרכב
שילוט לרכבשילוט משאית
שילוט משאיתשילוט רכבים
שילוט רכביםמדבקות פרסום לרכב
מדבקות פרסום לרכבמיתוג רכבים
מיתוג רכביםמדבקות לרכבים
מדבקות לרכבים

מדוע חשוב לי לעשות שילוט עם הגנת לכה או הגנת למינציה U.V?

מנסיוננו,הצבעוניות נפגעת ע”י דהייה של השמש במיוחד באזורנו החם. מכאן, נולד הרעיון של ציפוי למינציה קשיחה או לכה נוזלית, כשכבת מגן המסננת קרינת שמש ועוצרת את הדהייה.