captcha

show-hide
מדבקות לרכב
מדבקות לרכבשילוט לרכב
שילוט לרכבשילוט משאית
שילוט משאיתשילוט רכבים
שילוט רכביםמדבקות פרסום לרכב
מדבקות פרסום לרכבמיתוג רכבים
מיתוג רכביםמדבקות לרכבים
מדבקות לרכבים

מאמרים אחרונים

מצברים למשאיות – להקפיד על איכות המצבר

אחד החלקים החשובים ביותר לתפקודה של משאית, כמו בכל כלי רכב, הוא המצבר. מצברים למשאיות מוצעים במחירים גבוהים יותר מאשר מצברים לרכבים פרטיים. עם זאת, כנגד המחיר הגבוה ניתנת תעודת אחריות לתקופת זמן ארוכה יותר מאשר מצברים רגילים. מצבר הוא מרכיב מרכזי וחיוני ביותר לכל כלי רכב, קל וחומר לרכבים גדולים בכלל ולמשאיות בפרט המובילות סחורות יקרות ערך או, לחלופין, חומרים מסוכנים.

הואיל ורובנו לא מכונאים ואין לנו ידע מקצועי מספיק כדי להתאים את סוג המצבר לסוג הרכב וגודלו, חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, כדי שאלו יוכלו להתאים באופן המיטבי לרכב שבו אנחנו נוהגים. מובן שגם השיקול התקציבי צריך להילקח בחשבון, אבל בשום תנאי לא על חשבון האיכות והבטיחות. חשוב לדעת גם מה הם המרכיבים המשפיעים על עלות המצבר.
כולנו זקוקים למילוי מצברים מעת לעת
חשוב ומומלץ להידרש אל מצבר רכב כאל לב של אדם. על מנת שנהיה בריאים ובכושר גופני טוב עלינו לבצע תרגילים גופניים בעצימוּת בינונית ומעלה כדי לאפשר את פעילותם התקינה. (באשר לנו, בני האדם, מדובר גם בצורך למלא מצברים נפשיים).
מצברים המיועדים לסוגי רכבים גדולים כגון משאיות מוצעים על ידי חברות שונות. השפע והמגוון לא רק מאפשר בחינה יסודית של ההיצע אלא אף מצדיק ומחייב בדיקה כזאת. ניתן לבצע סקר שוק באמצעות אתרי האינטרנט של החברות השונות, להתייעץ עם נציגי השירות השונים ואף לקבל מידע מאנשי מקצוע בלתי תלויים , אשר אינם מייצגים חברות מצברים שונים וממילא אין להם אינטרס כל שהוא או העדפה כל שהיא למי מהחברות.
מצברים למשאיות ולרכבים גדולים צריכים להיבחר בשיקול דעת מקצועי. בכל מקרה, תהיה החברה אשר מצבר מתוצרתה אשר תהיה, וכך גם המותג של המצבר, חובה על נהגיהם של רכבים גדולים בכלל ושל נהגי משאיות בפרט, אשר נסיעה בכבישים היא מקצועם ועיסוקם היום-יומי, לבדוק ולוודא בכל עת שהמצבר של הרכב שהם נוהגים בו תקין.
הקפדה על הוראות היצרן ובדיקת תקינות תדירה היא תנאי הכרחי לנסיעה חלקה ורצופה. על חשיבות תקינותו של המצבר ניתן ללמוד על דרך השלילה, כאשר המצבר “מת” ומשבית את הרכב. כדי לא להגיע, חלילה, למצב כזה חשוב להקפיד הקפדה יתרה על מצבר הרכב.
המצבר ברכב מסחרי משמש לעיתים כחשמל למערכות נוספות הקיימות ברכב כגון תאורת ארגז, צופר חזק הדורש יותר חשמל, ברכבים בעלי ארגז קירור – מיזוג אוויר לארגז ועוד. המצבר הינו רכיב משמעותי בחשוב בכל כלי תחבורה ו”מעניק חיים” למנוע בפרט ולרכב בכלל.
למידע אודות פרסום על רכבים מסחריים
למידע אודות עיטוף משאיות