captcha

show-hide
מדבקות לרכב
מדבקות לרכבשילוט לרכב
שילוט לרכבשילוט משאית
שילוט משאיתשילוט רכבים
שילוט רכביםמדבקות פרסום לרכב
מדבקות פרסום לרכבמיתוג רכבים
מיתוג רכביםמדבקות לרכבים
מדבקות לרכבים

תהליך עבודה

תהליך העבודה של שילוט כלי רכב, שילוט משאיות וטריילרים כולל מספר שלבים:

  1. אישור הזמנת עבודה.
  2. עיצוב גראפי ו/או התאמות גראפיות על בסיס תחום פעילותו של הלקוח.
  3. ביצוע הדמייה גראפית -לרכבים פרטיים ומסחריות על בסיס תוכנת רכב המדמה את דגם הרכב שהוזמן.
  4. ביצוע הדמייה גראפית -לארגזי משאיות - על בסיס מדידה והכנת שרטוט .
  5. ביצוע הדפס במפעלנו על בסיס הגראפיקה שאושרה, ע”ג מדבקה ייחודית המיוצרת בגרמניה מחברת INTERCOT
  6. ביצוע ציפוי איכותי u/v כנוזל המתקשה על המדבקה או למינציה קשיחה כשכבה שניה המוצמדת למדבקה בחום.
  7. תאום מועד להתקנת השילוט שהוזמן .